Lý do để Homeschool: Sáng tạo được kích thích và khuyến khích

của Jessica Frierson, tháng 8 năm 2021 Trong số nhiều lý do mà gia đình chúng tôi chọn học tại nhà, tôi thích sáng tạo nhất. Không giống như các lớp học truyền thống, môi trường giáo dục tại nhà đặc biệt có lợi cho việc khuyến khích và truyền cảm hứng sáng tạo. Cũng giống như trong một nhà kính nơi...

Mẹo dạy toán

Tôi đã ngồi lại với Steve Demme, người tạo ra Math-U-See, trong tuần này để phỏng vấn. Tôi yêu cầu anh ấy chia sẻ với chúng tôi một số mẹo dạy toán. Một số điểm quan trọng nhất mà anh ấy chia sẻ trong đoạn clip ngắn này là: Toán học là tuần tự, vì vậy điều quan trọng là tìm ra...
viTiếng Việt