Tham gia/Đóng góp

Trở thành một phần của tổ chức chuyên phục vụ học sinh NC tại nhà. Hãy giúp chúng tôi thúc đẩy ba mục đích của mình: BẢO VỆ quyền tự do giáo dục tại nhà, CUNG CẤP sự khuyến khích và hỗ trợ cho các gia đình giáo dục tại nhà và THÚC ĐẨY giáo dục tại nhà như một phương pháp giáo dục xuất sắc.

Tình nguyện viên

Bạn có niềm đam mê với giáo dục tại nhà? Tìm một nơi để sử dụng tài năng của bạn và phục vụ với NCHE!

Quảng cáo

Bạn muốn tiếp cận học sinh mẫu giáo tại nhà ở NC bằng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

Quyên góp để Hỗ trợ Giáo dục tại nhà

Đóng góp một lần hoặc hàng tháng để hỗ trợ giáo dục tại nhà.

 

viTiếng Việt