Bạn phải quay lại [Quay lại] để phát triển mạnh! Hội nghị

Bạn phải quay lại [Quay lại] để phát triển mạnh! Hội nghị

Mùa xuân năm 2020/ Beth Herbert Trong hai mươi ba năm tôi tự gọi mình là bà mẹ học tại nhà, thời điểm kết thúc năm học của chúng tôi được đánh dấu bằng hội nghị NCHE. Tôi đã tham dự hội nghị giáo dục tại nhà NCHE đầu tiên của mình vào năm 1994, một vài tháng trước khi chúng tôi thực sự bắt đầu học tại nhà. TÔI...
The Community God Built

The Community God Built

Fall 2019 / Briggs GreenwoodDear Fellow Homeschooling Momma,I hope this letter finds you well. After experiencing seventeen summers thus far on our home education journey, I am aware of how daunting fall and a new school year can feel. Take heart! You are not alone!...
viTiếng Việt