NCHE là một tổ chức đại diện được điều hành bởi một hội đồng quản trị và liên lạc viên do các thành viên NCHE bầu ra.

 

 

Cán bộ toàn tiểu bang

     
Chức vụ Tên Thành Viên Hội Đồng Quản Trị E-mail
Chủ tịch Matthew McDill chủ tịch@nche.com
thủ quỹ Barry Bickley thủ quỹ@nche.com
Thư ký Jessica Frierson thư ký@nche.com
Giám đốc phát triển Diane Helfrich development@nche.com
quản lý truyền thông Debbie Mason media@nche.com
Giám đốc CNTT Richard Lowery quản trị trang web@nche.com
Giám đốc tiếp thị trống marketing@nche.com
Giám đốc sự kiện Debbie Mason sự kiện@nche.com
Giám đốc hoạt động Evelyn Bickley hoạt động@nche.com
Giám đốc quan hệ cộng đồng Ronda Marshall cộng đồng@nche.com
Giám đốc Trợ giúp Homeschool Đồ gốm Amanda help@nche.com
Giám đốc Luật và Chính sách F. Spencer Mason luật-chính sách@nche.com
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cố vấn

Tên cố vấn E-mail
Mike Marshall mike.marshall@nche.com
Briggs Greenwood briggs.greenwood@nche.com

 

 

 

 

Liên lạc khu vực

Region Number Tên liên lạc E-mail
khu vực 1 Jerri Neal Vùng1@nche.com
khu vực 2 Melanie Willis Vùng2@nche.com
khu vực 3 Mũ sắt Karen Vùng3@nche.com
khu vực 4 Vickie Brammer Vùng4@nche.com
khu vực 5 Vicky Gurganus Vùng5@nche.com
khu vực 6 Jennifer Smith Vùng6@nche.com
khu vực 7 Rick Madl Vùng7@nche.com
khu vực 8 Karen Perez Vùng8@nche.com
khu vực 9 chùy Erin Vùng9@nche.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên lạc đa văn hóa

Tên liên lạc E-mail
Luz Velázquez luz.velazquez@nche.com
Wendy Locklear wendu.locklear@nche.com

 

viTiếng Việt