Khu vực NCHE và Nhóm địa phương

Tìm kiếm các nhà giáo dục tại nhà trong khu vực của bạn?

Cho dù bạn đang muốn được giải đáp thắc mắc của mình hay muốn các phụ huynh và trẻ em khác trao đổi ý kiến, chia sẻ tài nguyên và cộng tác, NCHE luôn sẵn sàng trợ giúp. Để phối hợp tốt hơn, NCHE chia bang thành chín khu vực. Mỗi khu vực có một số được chỉ định và liên lạc khu vực (RL).

Chọn quận của bạn trong danh sách bên dưới để liên hệ với người liên lạc cho khu vực của bạn và khám phá các nhóm địa phương phục vụ khu vực.

Danh sách quận

MỘT   L
Alamance 5   Lee 6
Alexander 2   Lenoir 7
Alleghany 2   Lincoln 4
Anson 6   m
Ashe 2   macon 1
Avery 2   Madison 1
b   Martin 7
Beaufort 7   McDowell 2
Bertie 7   Mecklenburg 4
có lưỡi 8   Mitchell 2
Brunswick 9   Montgomery 6
tổ ong 1   Moore 6
Burke 2   N
C   Nash 5
Cabarrus 4   Hannover mới 9
Caldwell 2   Northampton 5
camden 7   Ô
xe đẩy 9   làm chậm 9
caswell 5   Quả cam 5
Catawba 2   P
Chatham 6   Pamlico 9
Cherokee 1   Pasquotank 7
Chowan 7   thanh toán 9
đất sét 1   Perquimans 7
Cleveland 4   Người 5
Cô-lôm-bô 8   Pitt 7
Thèm ăn 9   Polk 1
Cumberland 8   r
Currituck 7   Randolph 3
Đ.   Richmond 6
Dám 7   Robeson 8
davidson 3   Rockingham 3
Davie 3   thanh lương trà 3
song công 9   Rutherford 4
Durham 5   S
e   samson 8
cạnhcombe 7   Scotland 8
F   Stanly 6
Forsyth 3   Stokes 2
Franklin 5   xin lỗi 2
g   Swain 1
gaston 4   t
cổng 7   Transylvania 1
Graham 1   Tyrrell 7
Granville 5   bạn
màu xanh lá cây 7   liên hiệp 4
Guilford 3   V
h   Vance 5
Halifax 5   W
Harnett 6   đánh thức 5
cây cỏ khô 1   Warren 5
Henderson 1   Hoa Thịnh Đốn 7
Hertford 7   chùa 2
cuốc 8   Wayne 7
Hyde 7   Wilkes 2
TÔI   Wilson 5
người Ireland 2   Y
J   Yadkin 3
Jackson 1   Yancey 2
Johnston 5      
Jones 9      
viTiếng Việt