Các ông bố ở nhà!

Cho dù bạn là giáo viên tiểu học hay hỗ trợ giáo viên tiểu học, North Carolinians for Home Education (NCHE) đều nhận thấy rằng bạn có một công việc khó khăn. Chúng tôi đang ở đây để giúp bạn.

Chúng tôi mong muốn được kết nối với bạn và tìm hiểu những mối quan tâm của bạn. Bạn có bất kỳ vấn đề giáo dục tại nhà nào mà chúng tôi có thể giúp đỡ không? Bạn đã tìm thấy bất kỳ tài nguyên hay ý tưởng hay nào mà bạn có thể chia sẻ chưa? Bạn có muốn biết liệu có bất kỳ ông bố homeschool nào khác trong khu vực của bạn không? Cho chúng tôi biết những gì bạn cần. 

Để bắt đầu mọi thứ và tham gia danh sách các ông bố dạy học tại nhà của chúng tôi, bạn có thể dành 5 phút để điền vào bảng câu hỏi ngắn này không? Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại bố@nche.com với những câu hỏi hoặc ý tưởng. 

Tên(Yêu cầu)
[Khi bạn cung cấp email cho chúng tôi, bạn đồng ý nhận email có thông tin hữu ích về giáo dục tại nhà từ NCHE. Cảm ơn!]
Bạn là giáo viên tiểu học hay bạn hỗ trợ giáo viên tiểu học?
Bạn đã học ở nhà được bao lâu rồi?
Bạn có kết nối với các gia đình giáo dục tại nhà khác trong khu vực của bạn không?
Nếu bạn được kết nối với các gia đình khác, bạn được kết nối như thế nào?
Bạn có muốn tham gia các sự kiện được liệt kê dưới đây với các ông bố dạy con tại nhà khác không?
Bạn có phải là thành viên NCHE?

viTiếng Việt