Homeschool Artists: Làm thế nào để chuẩn bị một danh mục đầu tư nghệ thuật

Homeschool Artists: Làm thế nào để chuẩn bị một danh mục đầu tư nghệ thuật

Ngày 31 tháng 12 năm 2014 Với tư cách là một giáo sư mỹ thuật trong hơn hai mươi năm, tôi thường suy ngẫm về những đóng góp có ý nghĩa nhất trong sự nghiệp của mình, tự hỏi bản thân: “Đóng góp hữu ích và đáng giá nhất mà tôi đã dành cho các sinh viên mỹ thuật trẻ tuổi và đầy triển vọng là gì? ” Đã làm việc...
viTiếng Việt