Homeschooling High School: Yes, You Can!

Homeschooling High School: Yes, You Can!

Graduate 2021/Whitney Cranford Crowell Two years ago today, as I write this, I sat in a local pizza parlor with my husband and then thirteen-year-old daughter. We’d just attended an information session that was the last in a series of research inquiries we were...
Tuyển sinh đại học cho Homeschoolers

Tuyển sinh đại học cho Homeschoolers

Mùa thu năm 2020/ Tiến sĩ George Gately Jr. Trong bài viết này, tôi đã đưa ra ba khuyến nghị để giúp học sinh học tại nhà của bạn được nhận vào một trường đại học mà bạn lựa chọn. Trước tiên, hãy để tôi cho bạn biết sự quan tâm của tôi đã phát triển và được củng cố như thế nào. Một tháng Năm gần đây, tôi vinh dự được...
Phương pháp Bước đá vào Đại học và Nghề nghiệp

Phương pháp Bước đá vào Đại học và Nghề nghiệp

Mùa xuân năm 2020/ Keith Shearon Là giáo sư đại học cộng đồng, tôi thường xuyên nói chuyện với những sinh viên có nhiều sở thích, năng khiếu và tài năng. Khi một phụ huynh tìm đến tôi để xin lời khuyên về việc giúp học sinh của họ chọn một chuyên ngành duy nhất trong số nhiều sở thích của chúng, tôi trấn an...
viTiếng Việt