bởi Sarah Hicks

Lễ tạ ơn đã đến rồi đi, nhưng vẫn còn rất nhiều điều để biết ơn! Một trong những điều đó là THÁNG 12! Tháng 12 thường là tháng viết tắt cho việc học sách giáo khoa khi cha mẹ và con cái kết hợp các cơ hội làm giàu và truyền thống gia đình vào chu kỳ học tập của chúng. Đây là tháng mà nhiều gia đình dựng cây, thắp nến, phục vụ người khác, quyên góp, trang trí, nướng bánh, lái xe qua các buổi trình diễn ánh sáng, tham dự các buổi độc tấu hoặc vở kịch theo mùa và trở nên xảo quyệt! Để tìm ý tưởng làm giàu theo mùa cho trường học tại nhà của bạn, theo dõi chúng tôi trên Pinterest!

Chúng tôi rất biết ơn các thành viên của chúng tôi! Bạn có phải là thành viên mới của NCHE hoặc đang nghĩ đến việc trở thành thành viên? Bắt đầu ở đây.

viTiếng Việt