Nếu bạn đang hoàn thành biểu mẫu này, đó là bởi vì ai đó mà bạn biết đã đăng ký làm cố vấn giáo dục tại nhà tại hội nghị NCHE tiếp theo. Người này đã yêu cầu bạn cung cấp một tài liệu tham khảo. Một người cố vấn hội nghị NCHE sẽ chịu trách nhiệm trả lời các câu hỏi và khuyến khích học sinh học tại nhà khi họ tham dự hội nghị.

Cảm ơn bạn đã hoàn thành biểu mẫu này vì nó giúp chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi chọn đúng người để phục vụ tốt nhất cho học sinh mẫu giáo tại nhà tại Thrive! Hội nghị trường học tại nhà NCHE.

Phát triển! Người cố vấn Người nộp đơn Tham khảo

  • Tên của người đã đăng ký làm cố vấn Hội nghị NCHE và người mà bạn đang cung cấp tài liệu tham khảo.

Nhà cung cấp tham khảo
  • Bạn là Nhà cung cấp Tài liệu tham khảo. Vui lòng cung cấp một số thông tin liên hệ để NCHE có thể liên hệ với bạn trong trường hợp chúng tôi có thêm câu hỏi.

  • Bạn quen ứng cử viên bao lâu rồi?

  • Bạn biết ứng viên trong khả năng nào?

  • Tại sao người này sẽ là một người cố vấn tốt cho học sinh học tại nhà tại hội nghị NCHE?

  • Đây có phải là người mà bạn sẽ tìm đến để được tư vấn về giáo dục tại nhà không? Hãy giải thích câu trả lời của bạn.

viTiếng Việt