Tụ họp đặc biệt

Vào tối thứ Năm lúc 8:30, ngay sau khi khu bán hàng đóng cửa trong ngày, sẽ có thời gian để tụ tập với những người khác đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt của việc học tại nhà. Các cuộc họp mặt đặc biệt cho năm nay sẽ bao gồm: Quân đội, nhu cầu đặc biệt, cha mẹ đơn thân, trẻ mới đi học tại nhà, phụ huynh của trẻ mẫu giáo, phụ huynh của những đứa trẻ có năng khiếu, trẻ học tại nhà đa văn hóa và học tại nhà mắc bệnh mãn tính. Chỉ cần ghé vào và gặp gỡ những người khác!

Việc phân công phòng cũng sẽ có trong chương trình hội nghị được in ra.

Học sinh mới học tại nhà (Hội nghị 1)
Giáo dục tại nhà trẻ em có nhu cầu đặc biệt (Hội thảo 2)
Phụ huynh của trẻ mẫu giáo (Ardmore 1)
Học sinh tại nhà đa văn hóa (Ardmore 2)
Giáo dục tại nhà với tư cách là cha mẹ đơn thân (Ardmore 4)
Giáo dục tại nhà với một căn bệnh mãn tính (Atkins 1)
Gia đình quân nhân (Atkins 2)
Cha mẹ của những đứa trẻ có năng khiếu (Gaines)

viTiếng Việt