Tất cả chín mươi mốt năm 2019 phát triển mạnh! ghi âm ở định dạng MP3. Chúng được gắn trên ổ flash USB 16GB 2.0. Giá là $160,00 cộng thuế và bao gồm bưu phí.

 

viTiếng Việt