Mới học tại nhà hoặc đang xem xét nó? Hội thảo này là dành cho bạn! Chúng tôi sẽ phá vỡ luật giáo dục tại nhà của NC, thảo luận về việc kéo trẻ em ra khỏi các trường học truyền thống và vượt qua những bước đầu tiên trong hành trình giáo dục tại nhà của bạn, bao gồm cả chủ đề khó khăn là chọn chương trình giảng dạy! Mang theo câu hỏi của bạn, và bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và sẵn sàng bắt đầu!

Đồ gốm Amanda là một cựu chiến binh dạy học tại nhà 19 năm. Ba trong số bốn đứa con của cô đã tốt nghiệp trường học tại nhà và tất cả đều yêu nhau! Amanda đã kết hôn với Michael và vẫn đang dạy học tại nhà cho một thiếu niên ở miền trung Bắc Carolina. Cô phục vụ trong vai trò lãnh đạo giáo dục tại nhà ở cấp địa phương và tiểu bang, đồng thời rất nhiệt tình khuyến khích và trang bị cho những người khác trên hành trình giáo dục tại nhà của họ.

Chưa bao gồm thuế 7.25%
viTiếng Việt