lịch trình của bạn được đặt ra và Hôm nay sẽ khác! Khi bạn nhảy ra khỏi giường, bạn đã sẵn sàng để đương đầu với thế giới! Nhưng hai giờ sau, sau khi bữa sáng bị cháy, con chó lại gặp tai nạn khác trên thảm, và đứa trẻ đập tay vào cửa, buổi sáng đã trôi qua được một nửa và bạn tự hỏi những kế hoạch đó đã đi đến đâu! Một ngày nữa là lãng phí. Có thể Bạn thực sự học tại nhà? Đây là cuộc sống thực và những đứa trẻ học tại nhà không được miễn nhiễm chỉ vì chúng ta có lịch trình và phòng học! Trong phần này, tôi sẽ chỉ cho bạn năm cách thiết thực mà tôi đã học được để “kết hợp cuộc sống với việc học tại nhà”.

Danielle Papageorgiou đã học tại nhà, hay còn gọi là “giáo dục trong cuộc sống,” trong 21 năm (cô ấy tính ngày sinh là ngày đầu tiên!) và điều hành một blog và hội nghị trực tuyến tại www.LifeAsALifeschooler.com. Cô ấy có niềm đam mê giúp đỡ những học sinh học tại nhà khác học cách học tại nhà theo cách không cạnh tranh với cuộc sống gia đình mà thực sự nâng cao nó—việc học tại nhà được thực hiện trên tinh thần tự do, không theo chủ nghĩa hợp pháp. Mong muốn của cô là nhìn thấy nhiều gia đình thoát khỏi những kỳ vọng của thế giới về giáo dục là gì và khám phá ra rằng Chúa đã tạo nên mỗi gia đình độc đáo và cũng đã đặt vào mỗi đứa con của họ những món quà và ước muốn đặc biệt mà Ngài muốn sử dụng. Câu Kinh thánh hướng dẫn Papageorgious trong việc theo đuổi giáo dục sự sống là Ma-thi-ơ 6:33, “Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi mọi điều đó sẽ được thêm cho các ngươi.”

Chưa bao gồm thuế 7.25%
viTiếng Việt