Hội thảo trực tuyến miễn phí

Cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Steve Demme

Chúng tôi đã tổ chức hội thảo trên web về cuộc phỏng vấn này vào ngày 1 tháng 9 năm 2020. Nếu bạn muốn xem bản ghi, vui lòng đăng ký bên dưới và chúng tôi sẽ gửi liên kết cho bạn.

Steve Demme là người sáng lập và tạo ra Toán-U-Thấy, Demme học tập, Và Xây dựng gia đình đức tin. Steve sẽ là diễn giả nổi bật tại 2021 Thrive! Hội nghị trường học tại nhà của NCHE! Trong cuộc phỏng vấn này, chúng ta đã thảo luận về việc dạy toán, nuôi dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt, giao tiếp và các mối quan hệ trong gia đình, v.v.!

  • [Khi bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của mình, bạn đồng ý nhận các thư từ khác từ NCHE. Cảm ơn!]
  • Trường này dành cho mục đích xác thực và không được thay đổi.

viTiếng Việt