cố vấn

Hỏi câu hỏi của bạn!

Các bà mẹ dạy học tại nhà có kinh nghiệm sẽ chờ đợi để trả lời tất cả các câu hỏi về giáo dục tại nhà của bạn.

Hoàn hảo cho người mới bắt đầu học tại nhà - nhận trợ giúp để tìm đường đến khu bán hàng trước khi bạn bước vào!

Nhưng cố vấn không chỉ dành cho người mới! Bạn có thắc mắc về cấp 2, cấp 3, nhu cầu đặc biệt? Mọi thắc mắc đều được chào đón!

Bàn cố vấn sẽ ở ngay bên ngoài sảnh bán hàng cạnh cửa chính. Giờ làm việc của người cố vấn là 2:15-7:30 chiều Thứ Năm, 9:15 sáng-6:15 chiều Thứ Sáu và 9:15 sáng-3:15 chiều Thứ Bảy.

Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành người cố vấn, hãy đến đây trang.

viTiếng Việt