Là Chocolate Chips trong Cookie Dough của Văn hóa

Là Chocolate Chips trong Cookie Dough của Văn hóa

​ Ngày 17 tháng 5 năm 2017 Ngày nay, nước Mỹ không thay đổi từ Cơ đốc giáo sang thế tục mà từ thế tục sang ngoại giáo. Đây là nền văn hóa mà chúng ta đang sống. Vì vậy, chúng ta là những Cơ đốc nhân phải làm gì? Làm sao chúng ta có thể sống theo cách mà chúng ta biến đổi thế giới thay vì...
Bạn đã tốt nghiệp. Cái gì tiếp theo? Theo đuổi ước mơ của bạn với sự siêng năng

Bạn đã tốt nghiệp. Cái gì tiếp theo? Theo đuổi ước mơ của bạn với sự siêng năng

Ngày 31 tháng 5 năm 2017 Thay mặt ban giám đốc NCHE, tôi xin gửi lời chúc mừng đến các sinh viên tốt nghiệp của chúng ta! Một câu hỏi phổ biến dành cho sinh viên mới tốt nghiệp là “Điều gì tiếp theo sau khi bạn tốt nghiệp?” Câu trả lời của bạn có thể bao gồm: đại học hoặc trường thương mại, trở thành một nhà truyền giáo, làm việc, bắt đầu một...
Giúp học sinh của bạn chuyển tiếp từ trường trung học lên đại học

Giúp học sinh của bạn chuyển tiếp từ trường trung học lên đại học

Ngày 24 tháng 5 năm 2017 Học sinh của bạn rời lớp tiểu học, nơi phần lớn thời gian của em dành cho các chuyến dã ngoại vui vẻ, bút màu, đồ thủ công và ngày chơi. Sau đó, anh ấy chuyển đến trường cấp hai, nơi việc học có kỷ luật có thể bị ảnh hưởng hoặc bỏ lỡ. Thói quen làm việc tốt và kỹ năng học tập là...
viTiếng Việt