Cao và thấp

của Jessica Frierson, tháng 4 năm 2023 Giáo dục tại nhà có những điểm cao và điểm thấp. Có những ngày mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch và những ngày khác dường như chẳng có gì xảy ra. Chúng ta đang hòa nhập trường học với sự bận rộn của cuộc sống hay cuộc sống làm việc xung quanh trường học? Dù bằng cách nào, cả hai ...

Năm nhu cầu của trẻ học tại nhà

của Jessica Frierson, tháng 3 năm 2023 Trong bài đăng trên blog tuần trước, tôi đã viết về những gì phụ huynh cho con học tại nhà cần. Tuần này tôi sẽ xem xét năm nhu cầu của trẻ học tại nhà. Bạn có thể mong đợi những nhu cầu đó bao gồm truy cập Internet, khu vực học tập, điều kiện tốt nhất...

kho báu ẩn Pt. 1: Học hỏi từ người cao tuổi trong cuộc sống của chúng ta

by Jessica Frierson, March 2022 The house was burning down around them, and six-year-old Emery couldn’t get two-year-old Hazel to put her spoon down so he could get her out of her highchair and escape the flames.  That is the incredible story my children’s grandfather...

Lý do để Homeschool: Tính linh hoạt

by Jessica Frierson, August 2021 If I were to sum up the essence of homeschooling in one word, it would be flexibility.  Every aspect of the homeschool can benefit from the flexibility it offers. The scheduling of both your school year and school day, the selection of...
viTiếng Việt