kho báu ẩn Pt. 1: Học hỏi từ người cao tuổi trong cuộc sống của chúng ta

by Jessica Frierson, March 2022 The house was burning down around them, and six-year-old Emery couldn’t get two-year-old Hazel to put her spoon down so he could get her out of her highchair and escape the flames.  That is the incredible story my children’s grandfather...

Tháng lịch sử đen: Học sinh tại nhà đáng chú ý

của Jessica Frierson, tháng 2 năm 2022 Tháng 2 là thời điểm tuyệt vời để thu hút sự chú ý của một số người Mỹ da đen học tại nhà đáng chú ý. Mỗi người trong số những cá nhân này đã bất chấp nghịch cảnh lớn để theo đuổi nền giáo dục cho chính họ và đã để lại một di sản ảnh hưởng đến tất cả chúng ta ...

Lý do nên học tại nhà: Xã hội hóa tích cực và phát triển tính cách

by Diane Helfrich, August 2021 Once a child enters our lives, we start thinking about the years to come—their first words and steps turn into school, graduation, and college, and then, we hope, a successful launch to adulthood. Part of how well our child negotiates...
viTiếng Việt