Tài liệu trường trung học

Khi còn học trung học, việc lưu giữ hồ sơ về tiến độ học tập của học sinh càng trở nên quan trọng hơn. Tùy thuộc vào kế hoạch của học sinh sau trung học, anh ta có thể cần phải có tài liệu về những gì anh ta đã đạt được trong những năm trung học. Nhiều khả năng, sẽ không có ai yêu cầu bất kỳ hồ sơ nào từ trường tiểu học hoặc trung học cơ sở, nhưng điều đó không đúng với trường trung học. Có nhiều cách khác nhau để lưu giữ và trình bày tài liệu này. Cách phổ biến nhất để ghi lại thành tích học tập là bảng điểm. Bảng điểm về cơ bản là một danh sách các khóa học mà học sinh của bạn đã tham gia và tín chỉ đạt được cũng như điểm số liên quan đến mỗi khóa học. Bạn có thể xem bảng điểm mẫu trong phần bảng điểm. Các cách khác bao gồm danh mục tác phẩm của sinh viên, chẳng hạn như bài báo, tác phẩm nghệ thuật, giải thưởng. Theo dõi mọi lớp học đã học, những cuốn sách đã đọc – cả hư cấu và phi hư cấu, các hoạt động bên ngoài, cơ hội phục vụ và lãnh đạo, giải thưởng và công việc.

viTiếng Việt