Are you fed up with the ugly talk and fighting in your home? Amazingly, it is easier to be polite and patient with those outside the family than those we love the most! A major part of preparing our children for life is teaching them how to interact with others. In this session, we will apply biblical conflict resolution principles to the relationships in your home. You will receive practical tools for teaching your children to handle conflict (and how to practice it yourself!)

Matthew McDill và vợ anh, Dana, dạy chín đứa con tại nhà ở Clemmons. Matthew là giám đốc điều hành của North Carolinians for Home Education và tiếp tục giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Thông qua mục vụ của mình, Truth to Freedom (truthtofreedom.org), ông dạy và viết về vai trò môn đệ, hôn nhân, gia đình, nuôi dạy con cái, giáo dục tại gia và nhà thờ. Matthew có bằng cử nhân truyền thông cùng với hai bằng thạc sĩ và tiến sĩ nghiên cứu kinh thánh.

Excluding 7.25% tax
viTiếng Việt