Op de vraag: “Wat zijn taalkunsten?” mensen kunnen reageren door een groot aantal onderwerpen op te sommen: spelling, fonetiek, grammatica, handschrift, dicteren, vertelling en compositie. Maar eigenlijk is het veel eenvoudiger! Voor degenen die vasthouden aan het klassieke model, degenen die een Charlotte Mason-aanpak toeschrijven, of degenen die gewoon een op gezond verstand gebaseerd leerplan willen, zijn er eigenlijk maar vier kerntaalkunsten: luisteren, spreken, lezen en schrijven; en als je goed aandacht besteedt aan de eerste twee, wordt het onderwijzen van de laatste twee zoveel gemakkelijker. Bereid u erop voor dat uw onderwijsparadigma wordt aangepast en uw last wordt verlicht.

Andrew Pudewa is de oprichter en hoofdspreker van het Institute for Excellence in Writing. Hij presenteert zich over de hele wereld en behandelt kwesties met betrekking tot lesgeven, schrijven, denken, spelling en muziek met duidelijkheid, inzicht, praktische ervaring en humor. Zijn seminars voor ouders, studenten en leraren hebben menig onwillige schrijver helpen transformeren en hebben onderwijzers voorzien van krachtige hulpmiddelen om de vaardigheden van studenten drastisch te verbeteren. Hoewel hij is afgestudeerd aan het Talent Education Institute in Japan (Suzuki Method) en in het bezit is van een Certificate of Child Brain Development, is zijn beste steunbetuiging afkomstig van een jonge jongen uit Alaska die hem 'de grappige man met de prachtige woorden' noemde. Hij en zijn geweldige, heldhaftige vrouw, Robin, hebben hun zeven kinderen thuisonderwijs gegeven en zijn nu trotse grootouders van vijftien kinderen, wonend in Tulsa, Oklahoma.

Exclusief 7.25% belasting
nl_NLNederlands